ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ (ดู: 40)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ดู: 18)
ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 (ดู: 66)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  8  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,267 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ส.ค. 60
3
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
22 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม โครงการงานก่อสร้างประปาหมู่บ้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.หมู่ที่2 บ้านบ่อเตี้ย ต.ม่วงงาม แบบมาตฐานกรมทรัพยากรน้ำ
22 ส.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงามเนิน ตำบลม่วงงาม
22 ส.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 183 รายการ
22 ส.ค. 60
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายออกบ้าน ม.6
22 ส.ค. 60
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ ประมูลโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุหอถัง 30 ลูกบาสก์เมตร
22 ส.ค. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 12301 สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4220 ม.7 บ้านม่วงงามเนิน ต.ม่วงงาม
22 ส.ค. 60
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 123-36 สายชายป่า ม.2 ต.ม่วงงาม
22 ส.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านควนกอ
22 ส.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัตท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข 2039 สายคูหา ม.4 -บ้านทัพหลวง ม.1
22 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านวังเอาะ หมู่ที่ 3
22 ส.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาวังเอาะ หมู่ที่ 3
22 ส.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายสำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก
22 ส.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดคูระบายน้ำสายควนไม้แก้ว หมู่ที่ 2
22 ส.ค. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 67,267 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.