ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ (ดู: 139)
แบบปรับเงินเดือนครู (ดู: 699)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู: 110)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  10  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,255 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 59
66
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้อง โครงการขุดลอกหน้าฝายประปา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะยาง
2 พ.ค. 59
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ แจ้งราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
2 พ.ค. 59
70
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ค. 59
58
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้าง
2 พ.ค. 59
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
2 พ.ค. 59
51
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนสังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 พ.ค. 59
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขามีเกียรติ อบต.เขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ อบต.วัดขนุน เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๙
2 พ.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็งยา หมู่ที่ 1
2 พ.ค. 59
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายบ้านยารอน๊ะ
2 พ.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายป่างาม-สามแยกบ้านนายกาด
2 พ.ค. 59
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2558
7 ม.ค. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2 พ.ค. 59
13

»ข้อมูลทั้งหมด 49,255 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.