ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
สรุปการบรรยายปาฐกถาพิเศษโครงการ น้องรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุขฯ (ดู: 60)
สรุปผลการเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย (ดู: 285)
ขอประชาสัมพันธ์การแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ (ดู: 161)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  8  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,316 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
28 เม.ย. 60
26
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านควนหิน-บ้านบ่อโพธิ์
28 เม.ย. 60
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถาีนีขนส่งเก่าเป็อาคาร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 เม.ย. 60
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลทุ่งขมิ้น
28 เม.ย. 60
81
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายหน้าร้านข้าวมันไก่-ทางเข้าอำเภอ หมู่ที่ 1
28 เม.ย. 60
69
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา ประกาศใช้ราคากลางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เฝ้าระวังเหตุในเขตเทศบาลตำบลเทพา จำนวน 36 จุด
28 เม.ย. 60
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๐
28 เม.ย. 60
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
28 เม.ย. 60
53
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทำการ อบต. เทพา
28 เม.ย. 60
46
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านท่าบอน-บ้านคลองเป็ด
28 เม.ย. 60
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศตรวจงานจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาวแมผึ้ง ซอย 1 หมูที่ 6 บานควนขี้แรด
28 เม.ย. 60
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาปิติ 1(ทุ่งกรวด) หมู่ที่ 7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
28 เม.ย. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(อาหารไทยพุทธ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
28 เม.ย. 60
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน(อาหารไทยพุทธ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
28 เม.ย. 60
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2560
28 เม.ย. 60
32

»ข้อมูลทั้งหมด 63,316 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.