ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
แผนผังห้องสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลและบัญชีแนบแผนผังการสอบคัดเลือก (ดู: 110)
สงขลาเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน-อุทกภัย (ดู: 57)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส) (ดู: 484)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  8  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,171 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง
30 พ.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนพรุขวน หมู่ที่ 8
30 พ.ย. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง ราคากลาง โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน 2/2558
30 พ.ย. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา เพื่อการท่องเที่ยวอนุรักษ์ป่าสันกาลาคีรี
30 พ.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโฮ๊ะ-วังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,060 เมตร เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 พ.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโฮ๊ะ-วังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,060 เมตร เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุแต่งแต่งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
30 พ.ย. 58
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางผ่อง-นางสุ หมู่ที่ 2
30 พ.ย. 58
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรวจและจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต
30 พ.ย. 58
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
30 พ.ย. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าโพธิ์ตกหมู่ที่ 3 บ้านโคกเนียนตก หมู่ที่ 4 และบ้านโคกเนียนออก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์
30 พ.ย. 58
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าโพธิ์ตกหมู่ที่ 3 บ้านโคกเนียนตก หมู่ที่ 4 และบ้านโคกเนียนออก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์
30 พ.ย. 58
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าโพธิ์ตกหมู่ที่ 3 บ้านโคกเนียนตก หมู่ที่ 4 และบ้านโคกเนียนออก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์
30 พ.ย. 58
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 30 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12

»ข้อมูลทั้งหมด 42,171 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.