ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นายนิธิ พันธุ์มณี ปลัด อบต.ท่าข้าม (ดู: 312)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560 (ดู: 65)
การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ดู: 109)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  8  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,357 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าบ้านใต้ หมู่ 4
22 ก.พ. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าบ้าใต้ ม.4
22 ก.พ. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร เจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2560 ครั้งที่ 2
22 ก.พ. 60
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินนอกงบประมาณ (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
22 ก.พ. 60
7
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 22)
22 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
22 ก.พ. 60
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านคลองแห-บ้านท่านางหอม
22 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
22 ก.พ. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลิตภัณฑ์ตฮาลาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ
22 ก.พ. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 7 โครงการ
22 ก.พ. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผนราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 6
22 ก.พ. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนปาดังเบซาร์ ซอย 6
22 ก.พ. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจำปา-คลองยางแดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4
22 ก.พ. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา-หนองโดน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2
22 ก.พ. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 61,357 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.